در حال بارگذاری اطلاعات
جستجوگر خبری شنیدی
جستجوگر خبری هوشمند شنیدی
شنبه ،4 آذر 1396
2017 Nov 25
بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش ضگل1105 و طگل1105 برای سررسید بهمن بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش ضفلا1107 وطفلا1107 برای سررسید بهمن بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش ضبدر1107 وطبدر1107 و ضبدر1108 وطبدر بورس
در هفته منتهی به 1 آذر رخ داد: رشد 29 درصدی ارزش معملات در بورس تهران بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ 30/ 08/ 1396 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/09/01 بورس
گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 01 /09/ 1396 بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/09/04 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 01/ 09/ 1396 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 01/ 09/ 1396 بورس
خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران آبان ماه 1396 بورس
در اولین روز آذر ماه رقم خورد: عبور ارزش معاملات بورس تهران از 2800 میلیارد ریال بورس
در آبان ماه رخ داد: افزایش 570 درصدی ارزش معاملات بازار مشتقه در بورس تهران بورس
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکیک حقیقی و حقوقی- آبان ماه 1396 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/08/30 بورس
گزارش بازار بورس اوراق بهادار برای ماه منتهی به آبان 1396 بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/09/01 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 30/ 08/ 1396 بورس
با ثبت رکورد جدید ارزش بازار در بورس تهران: ارزش بازار از 355 هزار میلیارد تومان گذشت بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ 29/ 08/ 1396 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 30/ 08/ 1396 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/08/29 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/08/30 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 29/ 08/ 1396 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 29/ 08/ 1396 بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله خرید سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) برای سررسید بورس
در 50 هزار دفعه رخ داد: خرید بیش از 1450 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فولاد خوزستان(هفخوز708) بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ 27 / 08/ 1396 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/08/27 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/08/29 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 27/ 08/ 1396 بورس
اطلاعیه عرضه 3/14 درصد ازسهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به صورت عمده (غیر مدیریتی) بورس
اطلاعیه عرضه 1/43 درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به صورت عمده (غیر مدیریتی) بورس
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: خرید بیش از 6940 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
معامله بیش از 1170 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ 24 / 08/ 1396 بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش ضفلا1106 طفلا1106 برای سررسید بهمن بورس
در هفته منتهی به 24 آبان رقم خورد: معامله بیش از 7600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/08/24 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله خرید سهام شرکت پتروشیمی جم(جم) برای سررسید تیر ماه1 بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله خرید سهام شرکت گروه دارویی برکت(برکت) برای سررسید آ بورس
گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 24 /08/ 1396 بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ 23 / 08/ 1396 بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/08/27 بورس