در حال بارگذاری اطلاعات
جستجوگر خبری شنیدی
جستجوگر خبری هوشمند شنیدی
دوشنبه ،2 مرداد 1396
2017 Jul 24
بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 31/ 04/ 1396) بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 01 / 05 / 1396 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/05/01 بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/05/02 بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/05/02 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 05/01/ 1396 بورس
در 49 هزاردفعه: بیش از 1800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران معامله شد بورس
عملکرد انباشته کارگزاری های بورس تهران تا پایان تیر ماه 96 اعلام شد: 30 درصد از کل معاملات در اختیار بورس
نسبت P/E و ارزش بازار به تفکیک صنعت و نماد در تاریخ 31 /04 /1396 بورس
بازگشایی و توقف / رفت و آمد 19 نماد در بورس تهران بورس
خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران - از ابتدای سال 96 تا 31/ 04/ 1396 بورس
خلاصه رتبه بندی شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران- تیر ماه 1396 بورس
اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت داروپخش(هپخش703) بورس
اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: ارزش معاملات از 10600 میلیارد ریال گذشت بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/04/31 بورس
گزارش بازار بورس اوراق بهادار برای ماه منتهی به تیر1396 بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/05/01 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 31 / 04 / 1396 بورس
همزمان با اتمام پذیره نویسی مگچسا در بورس تهران رقم خورد: 65 درصد ارزش معاملات در اختیار بازار بدهی بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 04/31/ 1396 بورس
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکیک حقیقی و حقوقی- تیر ماه 1396 بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 28/ 04/ 1396) بورس
با موفقیت انجام شد: تسویه نهایی اوراق مشارکت سینا دارو بورس
همزمان با اتمام پذیره نویسی 2000 میلیارد ریالی مگچسا مطرح شد : تسهیل تامین مالی با توسعه بازار بدهی بورس
اتمام پذیره نویسی اوراق مشارکت پتروشیمی گچساران بورس
اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر بورس
در هفته پایانی تیر ماه رقم خورد: معامله 11800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
نحوه تخصیص عرضه 10 درصدی به پرداخت بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/04/31 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/04/28 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 27/ 04/ 1396) بورس
مدیرعامل بورس تهران عنوان کرد: بازار سرمایه و بانک دو بال تامین مالی در اقتصاد کشور بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 28 / 04 / 1396 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 04/28 / 1396 بورس
گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 27 / 04/ 1396 بورس
در آخرین روز کاری هفته رخ داد : خرید بیش از 2800 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
بازگشایی و توقف / رفت و آمد 10 نماد در بورس تهران بورس
آغاز پذیره نویسی اوراق مشارکت شرکت پتروشیمی گچساران در بورس تهران بورس
امروز آغاز می شود: گشایش نماد اوراق مشارکت شهرداری شیراز در بورس تهران بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/04/27 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 26 / 04/ 1396) بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/04/27 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 27 / 04 / 1396 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 04/27 / 1396 بورس
در 109 هزار دفعه: بیش از 2500 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران مبادله شد بورس