در حال بارگذاری اطلاعات
جستجوگر خبری شنیدی
جستجوگر خبری هوشمند شنیدی
يکشنبه ،7 خرداد 1396
2017 May 28
بورس
معامله بیش از 1440میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/03/07 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/03/06 بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/03/03) بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 06 /03 / 1396 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 06 / 03/ 1396 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/03/03 بورس
گزارش هفتگی بررسی بازارها منتشر شد: افزایش 5 درصدی شاخص کل ارزش وزنی بورس تهران از ابتدای سال بورس
اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام شرکت مخابرات ایران (اخابر بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
در هفته اول خرداد ماه: ارزش کل معاملات بورس تهران از 17600 میلیارد ریال گذشت بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/03/06 بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/03/02) بورس
66 درصد ارزش معاملات 5900 میلیارد ریالی بورس تهران در اختیار بازار بدهی بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 03 /03 / 1396 بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 03 / 03/ 1396 بورس
گزارش بازار اوراق بهادار برای هفته منتهی به 03 / 03/ 1396 بورس
توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی نمادهای تیپیکو4، دالبر4،شیران4، کگاز4، وبانک4، وبهمن4، وت بورس
سه روزه انجام شد: فروش 100 درصدی اوراق اختیار فروش تبعی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین بورس
در3 روز اول دوره معاملاتی: 100 درصد اوراق اختیار فروش تبعی شرکت ایران ترانسفو به فروش رسید بورس
با توجه به استقبال سرمایه گذاران در روز گشایش : پذیره نویسی اوراق اجاره سایپا به اتمام رسید بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام برای سررسید آبان ماه 1396 در ب بورس
نسبت P/E و ارزش بازار ناشران بورس تهران برای پایان اردیبهشت ماه 96 منتشر شد بورس
امروز پذیره نویسی می شود: بورس تهران میزبان اوراق اجاره 3500 میلیارد ریالی سایپا بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/03/02 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/03/03 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 02 /03 / 1396 بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/02/01) بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 02 / 03/ 1396 بورس
تغییر مالکیت بیش از3000 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران بورس
نسبت P/E و ارزش بازار به تفکیک صنعت و نماد در تاریخ 31 /02 /1396 بورس
آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/03/01 بورس
اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتا بورس
اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/03/02 بورس
لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 01 /03 / 1396 بورس
خلاصه عملکرد بازار مورخ ( 1396/02/31) بورس
نگاهی به وضعیت بازار مورخ 01 / 03/ 1396 بورس
توضیح در خصوص معامله خارج از جلسه معاملاتی شرکت پتروشیمی فجر (بفجر4) دوشنبه مورخ 01 /03 /1396 بورس
اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش سهام کروی و وغدیر برای سررسید مهرما بورس
امروز انجام شد: برگزاری اولین کارگاه بازآموزی قوانین و مقررات بازار سرمایه در سال 96 بورس
طی اردیبهشت ماه در بورس تهران: حقوقی ها با خرید بیشتر، 1162 میلیارد ریال به مالکیت خود افزودند بورس
عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ایران ترانسفو (هتراس608) در بورس تهران بورس
اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت مخابرات ایران(هخابر612) بورس
استقبال بازار سهام از بهار دولت: رشد 5 درصدی شاخص بورس تهران از ابتدای سال بورس
ارزش معاملات در بورس تهران از 2600 میلیارد ریال گذشت بورس
اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت ایران ترانسفو (هتراس608) بورس
گزارش بازار بورس اوراق بهادار برای ماه منتهی به اردیبهشت 1396 بورس
گزارش خریداران و فروشندگان صنایع به تفکیک حقیقی و حقوقی- اردیبهشت 96 بورس